NGS West1
Image default
Zorg

Een broedmachine kopen: de functie van de hygrometer

Wilt u bij Dierencompleet een broedmachine kopen, dan zult u zich ongetwijfeld al hebben verdiept in de verschillende elementen die in deze machine (ook wel broedstoof genoemd) vertegenwoordigd zijn. Een zeer belangrijk onderdeel is de hygrometer. Bent u van plan een broedmachine te kopen, dan kunt u ervan uitgaan dat veel machines over een ingebouwde hygrometer beschikken. Zo niet, dan dient u zelf een losse aan te schaffen. Zonder dit element zal het uitbroeden van kuikens niet kunnen slagen.

Wat is een hygrometer precies?

Een hygrometer is een instrument dat het percentage luchtvochtigheid registreert. Hygrometers worden voor diverse doeleinden ingezet (denkt u bijvoorbeeld aan sauna’s en musea) en zijn ook bij het uitbroeden van eieren essentieel. Wilt u een broedmachine kopen, dan heeft u zowel een thermometer als een hygrometer nodig om het heersende klimaat binnen deze machine in te stellen, af te lezen en zo nodig bij te sturen. Ingebouwde varianten kunnen overigens zelf een signaal afgeven aan de waterpomp of het verwarmingselement.

Waarom is de hygrometer van belang bij broedmachines?

Wilt u een broedmachine kopen, dan gaat u binnenkort aan de slag met een karwei dat enige nauwkeurigheid en betrokkenheid van u verlangt. Het meten van de luchtvochtigheid is meer dan slechts een administratief karwei, het is van levensbelang voor de kuikens. Pas met een juist luchtvochtigheidsniveau kan de luchtkamer in het ei zich op de gewenste manier ontwikkelen. Wilt u een broedmachine kopen, dan is niet alleen het instellen van het vochtigheidsniveau, maar ook het controleren van de stabiliteit ervan van belang. Ongewenste schommelingen kunnen tot sterfte leiden. Het controleren van het functioneren van de hygrometer in broedmachines is af en toe dan ook noodzakelijk.

Luchtvochtigheid en het broedproces

In het algemeen wordt gedurende de eerste 18 dagen van de broedtijd een luchtvochtigheid van 35 tot 45 procent geadviseerd. In het ei zelf zit slechts een beetje lucht. De rest verkrijgt het kuiken middels de piepkleine gaatjes die zich in de schaal bevinden. Dit worden ook wel poriën genoemd. Naarmate de tijd verstrijkt, gaat het kuiken steeds meer zuurstof verbruiken. Vanaf dag 19 dient de luchtvochtigheid verhoogd te worden, naar ongeveer 70 procent. Na 19 dagen prikt het kuiken namelijk het membraan door en gaat het gebruik maken van een luchtzak. Zo wordt de longademhaling in gang gezet. Door een verhoging van de luchtvochtigheid, wordt de schaal zachter en het doorprikken daarmee makkelijker.

https://dierencompleet.nl