NGS West1
Image default
Bedrijven

Kunstbomen voor iedere kamer

4. 4. Zwaluwen
In kleine afwateringsgebieden met weinig afvoer kunnen zwaluwen worden gebruikt om water te transporteren als alternatief voor de betonnen open goten en ondergrondse stormbekkens. Swales beheren het regenwater door het afvloeien te vertragen, infiltratie te vergemakkelijken en vervuilende stoffen te filteren als afvloeiingsstroom door het systeem. Zwaluwen kunnen, afhankelijk van de individuele voorkeur, droge of begroeide kanalen zijn.

5. 5. Plantaardige filterstroken
In gebieden die licht glooiend zijn, vooral daar waar de gekanaliseerde stroming niet waarschijnlijk is, werken begroeide filterstroken het beste. De stroken zijn stroken met dichte vegetatie waar de waterafvloeiing wordt gestuurd. Ze vertragen de afvloeiing van water, waardoor het water in de grond kan infiltreren.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

Ze worden effectief gebruikt om de afvloeiing van wegen en snelwegen, kleine parkeerplaatsen, dakafvoeren en ondoordringbare oppervlakken te beheren. De vegetatiestroken vertragen de afvloeiing, waardoor sedimentatie, evapotranspiratie, infiltratie in de onderliggende geboortegrond en filtratie door de bodemmatrix en de wortelzone mogelijk worden.

6. 6. Stooklijn en gootverwijdering
Een andere effectieve manier om het regenwater te beheren is het elimineren van hulpmiddelen die een snelle afvoer van het water bevorderen. Gereedschap dat water verzamelt, zoals goten en stoepranden, verzamelt en transporteert het afvloeiende water snel naar de afvoer, omdat het geen infiltratie toelaat. Als ze niet worden gebruikt om water op te vangen voor gebruik, moeten ze worden verwijderd. U kunt ook stoepranden toevoegen om de afvloeiing te sturen door het water naar de doorlaatbare gebieden te leiden en door LID-functies te filteren. Een effectieve manier om stoepranden en goten te vervangen is het gebruik van zwaluwen om de afvloeiing te transporteren.

7. 7. Zand en organische filters
Zand- en organische filters kunnen met succes worden gebruikt om de afspoeling te beheersen door het verwijderen van roetdeeltjes, drijfstoffen en verontreinigende stoffen. In de meeste waterzuiveringssystemen maken zand- en organische filters deel uit van de zuiveringsoplossingen die worden gebruikt om vervuiling uit het water te verwijderen voordat ze kunnen worden geloosd op het ontvangende water of grondwater of voor hergebruik.

8. 8. Bioretention areas
Bioretention of regentuinen kunnen worden gebruikt om het regenwater te beheren door het naar het aangewezen gebied te leiden. Bioretention gebieden zijn ondiepe, aangelegde depressies die de afvloeiing door bodem en vegetatie filteren. Een effectieve manier om bioretention gebieden te creëren is het gebruik van inheemse grassen en wilde bloemen als onderdeel van het systeem. Het water uit de dakgoot kan met behulp van regenkettingen naar de tuin worden geleid.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

9. 9. Aanleg van wetlands
Mensen of overheden met grote stukken land kunnen wetlands aanleggen die natuurlijke wetlands nabootsen. De wetlands moeten worden gebouwd met het doel om verzadigd water net onder het bodemoppervlak of aan de oppervlakte te houden en het langzaam in de grond te laten infiltreren. De aangelegde wetlands moeten ook diverse flora en fauna componenten hebben die gedijen op de gecreëerde omgeving.

10. 10. Riparian Buffers
Een andere manier om het regenwater te controleren en te beheren is het creëren van oeverbuffers. Riparische buffers zijn speciale gebieden waar ontwikkeling verboden of beperkt is, meestal langs een oever, beek, meer of wetland. Het belangrijkste doel van het creëren van oeverbuffers is het scheiden en beschermen van de mariene gebieden tegen vernietiging, aantasting of verstoring. Een goed ontworpen en onderhouden bufferzone kan de integriteit van aquatische ecosystemen en habitats in stand houden door verontreinigende stoffen en deeltjes op te vangen die het watersysteem kunnen vernietigen.

11. 11. Infiltratiebekken
De aanleg van het infiltratiebekken is mogelijk in gebieden met zeer goed doorlaatbare bodems. Het bassin biedt tijdelijke opslag van de afvloeiing van regenwater. De opblaasbekkens hebben geen structurele afvoer. De afvoer van het water uit het bassin gaat door de omringende bodem en verdamping. Indien nodig kan het infiltratiebekken ook gecombineerd worden met een verlengd detentiebekken om het bekken in staat te stellen extra regenwater op te vangen.

12. 12. Opvangvijvers
De opvangbekkens kunnen worden gebruikt om water tijdelijk op te slaan en dit is de eigenschap die het ideaal maakt voor het beheer van het regenwater. De vijvers kunnen worden uitgegraven of aangelegd in natuurlijke depressies die droog zijn tijdens lage stromingsperiodes. In de kweekvijvers moet het water lang genoeg blijven om de vaste deeltjes te laten bezinken.

13. 13. Opvangvijvers
Opvangbekkens functioneren op dezelfde manier als opvangbekkens, maar met als bijkomend voordeel dat ze tegen overstromingen beveiligd zijn. Hoewel ze in de eerste plaats bedoeld zijn om de kwaliteit van het regenwater te verbeteren, zijn ze niet ontworpen om uit te drogen. In plaats daarvan zijn ze ontworpen om water permanent vast te houden als onderdeel van hun volume. Verbetering van de waterkwaliteit is door bezinking – geleidelijke infiltratie in de ondergrond.

14. 14. Detentie op locatie
Het is een eenvoudige methode om regenwater op een locatie op te vangen, tijdelijk op te vangen, op te slaan en vervolgens langzaam af te voeren om te voorkomen dat de overstroming stroomafwaarts verergert. De methode kan het meest effectief zijn in stedelijk en residentieel regenwaterbeheer.

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/kunstbomen/