NGS West1
Image default
Energie

Standpunt van de overheid ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen

Naast het verstrekken van subsidie ​​ zonnepanelen, heeft de overheid het gebruik van zonne-energie en vele andere hernieuwbare energiebronnen sterk gepromoot. De Nederlandse regering heeft onlangs een energiebeleid gepresenteerd. Dit energiebeleid is gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Hiermee wordt Nederland beschouwd als het zevende land ter wereld met een significante Klimaatwet. Daarnaast geeft de Nederlandse overheid prioriteit aan haar plannen om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen. Dit is een van de doelstellingen van de regering geweest.

 

Hernieuwbare energiebronnen in Nederland

Als we het hebben over wind- en zonne-energie, wordt het aandeel nog relatief klein geacht. De overheid doet echter haar best om duurzame energiebronnen te ondersteunen. Daarom zal vroeg of laat het kleine percentage hernieuwbare energiebronnen snel veranderen in grote bronnen. In feite zijn er verschillende grote nieuwe windparken en meerdere zonnepanelensystemen die momenteel in aanbouw zijn in het land. De verwachting is dat het productievermogen voor duurzame energie de komende jaren zal bestaan ​​uit wind en zon. Hoewel zonne-energiecentrales momenteel een klein deel van de Nederlandse stroomopwekking vertegenwoordigen, valt niet te ontkennen dat zonne-energie een potentieel essentiële technologie voor energieopwekking in het land wordt. In de afgelopen vijf (5) jaar is de aanzienlijke capaciteit van het zonnepaneelsysteem in het land verrassend verviervoudigd. Tegenwoordig zijn er veel projecten in ontwikkeling, waaronder een groot aantal enorme dakprojecten. Anderzijds is biomassa momenteel verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie in het land. Het verbruikt een aandeel van vooral meer dan de helft van het percentage hernieuwbare energiebronnen. Er is echter een voortdurend maatschappelijk debat in het land over de duurzaamheid van biomassa. Er zijn tegenstanders van biomassa die er negatief tegenaan kijken. Zij vinden dat biomassa leidt tot te veel uitstoot van kooldioxide. Daarom vinden zij ook dat de overheid moet stoppen met het subsidiëren van biomassa.

 

Belangrijkste leerpunten

Als je probeert te kijken naar het standpunt van de Nederlandse overheid over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zul je zien dat de overheid duurzame energiebronnen duidelijk promoot. Het is verbazingwekkend om te zien hoe Nederland een van de landen in de wereld is die consequent streeft naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In feite is er een aanzienlijke toename van de investeringen in zonnepanelen in het land. Ze zijn van plan om zonnepanelen op het dak van gebouwen te installeren. De enige uitdaging is om ze zo in te richten dat meerdere partijen kunnen profiteren van zowel de subsidie ​​als de energiebron.