NGS West1
Image default
Health / Alternative

De cliëntenraad: positieve invloed op de zorgverlening

Cliënten van zorginstellingen hebben sinds de intreding van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in 1996, inspraak in de gang van zaken binnen een instelling door deel uit te maken van een cliëntenraad. De cliëntenraad die bij voorkeur bestaat uit cliënten en familieleden, mag meepraten met de directie van de betreffende instelling over belangrijke onderwerpen die de bewoners aangaan. De raad mag hierover een advies uitbrengen.

Voor wie is de cliëntenraad bestemd?

Volgens de huidige Wmcz moeten alle instellingen in de ouderen- en welzijnszorg een cliëntenraad hebben. Met die instellingen bedoelen we onder meer psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten, verzorgingstehuizen, maatschappelijke hulp en zelfs peuterspeelzalen. Vallen meerdere instellingen onder dezelfde organisatie? Dan heeft elke instelling zijn of haar eigen cliëntenraad. Overigens is het gebruikelijk dat de cliëntenraad eens in de twee jaar opnieuw wordt ingesteld. Qua werkwijze bepaalt iedere cliëntenraad zijn of haar eigen manier van werken. Ook het aantal vergaderingen per jaar en de wijze van besluitvorming, de taakverdeling en de financiële administratie organiseren zij zelf. De regels van de cliëntenraad worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

De NCZ staat u met raad en daad bij!

Via de stichting NCZ, een landelijk kennis- en leernetwerk, kunnen cliëntenraden worden ondersteund en bijgestaan. De stichting biedt trainingen en workshops aan voor leden van de cliëntenraad waardoor hun stem beter wordt gehoord binnen de diverse zorginstellingen. De kennis en de expertise van de ervaren trainers zorgt ervoor dat leden van de raad die deelnemen aan de training(en) het geleerde snel in de praktijk kunnen toepassen. Als lid van de cliëntenraad leert u bijvoorbeeld vakkundig en professioneel optreden, te communiceren en de pers te woord staan wanneer er bijvoorbeeld een calamiteit of crisis heeft plaatsgevonden. Wilt u meer informatie over onze trainingen en opleidingen of wilt u zich inschrijven, kijkt u dan eens op onze website of neem telefonisch contact met ons op.