NGS West1
Image default
Health / Alternative

Bent u zorgaanbieder? Meld u dan aan bij Zorggeschil

Wist u dat u als zorgaanbieder per 1 januari 2017 verplicht bent om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (afgekort de Wkkgz)? Deze wet verplicht iedere aanbieder van zorg om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen die klachten van cliënten (kosteloos) afhandelt, indien cliënten niet tevreden zijn over geleverde zorg. Deze procedure is natuurlijk veel sneller en daarnaast een stuk goedkoper dan de gang via de rechter.

Welke zorgaanbieders vallen onder deze regeling?

Wanneer uw zorgverlening onder eerstelijnsgezondheidszorg, ziekenhuizen of expertiseklinieken, verplegingszorg, verzorging en/of begeleiding of geestelijke gezondheidszorg valt, dan bent u ook verplicht om aangesloten te zijn bij een dergelijke geschilleninstantie. Dit is een wettelijke regeling. Bent u niet aangesloten, dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen. Meld u nu vast aan via het aanmeldingsformulier op onze site en laat u door ons adviseren en informeren.

Wie zijn wij?

De Stichting Zorggeschil is in alle lagen van de zorg actief. Wij zijn een verbinder tussen grote zorgaanbieders, cliëntenverenigingen en beroepsverenigingen en andere zorgpartijen. De geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil heeft een voorzitter en daarnaast een vicevoorzitter en worden door een ambtelijk secretaris ondersteund. Wanneer u besluit zich aan te melden bij onze organisatie, dan zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen via het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn; Quasir. Zij zijn al 15 jaren ervaringsdeskundig als het gaat om klachtenbehandeling in de zorg. Tevens kunnen zij u adviseren over de klachtenprocedure en de klachtenfunctionaris.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

U kunt uw zorginstelling via de website aanmelden: www.zorggeschil.nl/aanmelding. Het te betalen tarief is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw bedrijf. Informeert u gerust naar de mogelijkheden, wij maken graag een offerte voor u op maat.